Type Here to Get Search Results !

İşletmelerin Vizyon, Misyon ve Amaçlarının Belirlenmesi

  Stratejik planlama işletmelerin mevcut durumlarını, gelecekte ortaya çıkması muhtemel değişimleri öngörmelerini, geleceğe yönelik tahminlerde bulunmalarını ve bu doğrultuda vizyon, misyon ile hedef ve stratejilerini belirledikleri bir süreçtir.
 
  İşletmenin var ise mevcut misyonu, amaçları, stratejileri ve politikaları değerlendirilmeli ve gerekiyorsa yenilenmelidir. Mevcut misyon, amaç, strateji ve politikalar, işletmenin içinde bulunduğu ortamın gereklerine göre şekillendirmektedir. Vizyon, işletmenin nerede olması gerektiğini anlatan bir ifadedir. Nerede ne için olmalıyız sorusuna verilecek cevap ile işletmenin vizyonu belirlenecektir. İşletmenin hangi tür mamulleri hangi müşteriler için üreteceği ve işletmenin temel özellikleri işletmenin vizyon tanımında yer alır. Vizyon ile işletme yönetiminin oluşturmaya çalıştığı kültürün değeri yansıtılmaya çalışılır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi aşamasında ise, işletmenin temel amaçları belirlenir. İşletme yönetimi, gelecek faaliyet döneminde faaliyette gösterilen pazarda bir numara olmak gibi bir amaç belirleyebilir. Hedefler ise, amaçlara göre daha dar kapsamlıdır. Amaç ile ortaya konan bir niyet vardır. Bu niyet, hedef ile rakamsal olarak ifade edilmektedir.

Dr. Ömer Haksever
CPA/SMMM & Bilirkişi

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.